Funerària de Terrassa, S.A.

Funerària de Terrassa, S.A.

Funerària és l’empresa que gestiona el complex funerari municipal de Terrassa. Com a empresa municipal, l’objectiu de Funerària és dotar la ciutat de Terrassa d’uns serveis i uns equipaments funeraris de primer nivell i sempre des dels criteris i...