Quí som

El Gremi d’Empresaris de Serveis Funeraris de Catalunya neix l’any 1957 com a resultat de la unió de tots els empresaris que aleshores desenvolupaven aquesta activitat arreu del territori català.

Havent superat els seus 50 anys d’història i transformat en Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (ASFUNCAT), l’entitat segueix fidel als seus compromisos fundacionals: rigor i professionalitat al sector. Des de la nostre associació volem promoure també el desenvolupament professional dels seus membres i el diàleg amb les diferents administracions.

Actualment en formen part més de 40 empreses, tant de titularitat privada com pública, representatives del 70 % de les del sector a tot Catalunya i que realitzen el 90 % dels serveis funeraris.

Asfuncat recull la voluntat constant i inequívoca de les empreses que en formen part, de prestar un servei funerari de qualitat sense perdre mai el tracte humà i proper al ciutadà. Som empreses de serveis i volem estar al servei del ciutadà. Es des d’aquesta vocació de servei que representem un sector empresarial, que en els darrers anys a Catalunya ha apostat per la professionalitat i la modernitat, realitzant fortes inversions que en molts casos reverteixen en la xarxa d’equipaments de les nostres ciutats.

Som membres fundacionals i actius de l’ Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), així com de Foment del Treball Nacional i de la CECOT.

El president Sr. Josep Maria Mons en un vídeo de Panasef sobre ASFUNCAT