Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT DE LES DADES REBUDES I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT DE LA INFORMACIÓ OFERTA

L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA té el seu domicili social al carrer de Provença 233, 3r 1a 08008 BARCELONA, amb N.I.F. nº G59839753.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA vol respectar i respecta plenament el seu dret a la privacitat i li garanteix la protecció de les dades de caràcter personal que ens subministri de conformitat amb el que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), i amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), i amb aquesta Política de Privacitat, que s’apliquen plenament en aquesta pàgina web.

és compromet a respectar la legislació Vigent amb protecció i CONFIDENCIALITAT al Tractament de dades de caràcter personal, d’acordar amb el qual Disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció dades de caràcter personal, i su normativa de Desplegament.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats per ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA, sent ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA titular i responsable d’aquest fitxer (en endavant, el “Fitxer”). Amb aquest objecte, ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA proporcionarà als USUARIS del seu lloc web els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Les dades de caràcter personal, seran tractades amb el grau de protecció adequat, prenent-se les mesures de seguretat legalment necessàries per evitar la seva pèrdua, deteriorament i subministrament i accés a tercers no autoritzats. No obstant això, l’USUARI ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA no utilitza “Cookies” de cap tipus per a establir una relació entre el seu ordinador i la nostra pàgina web ni per a cap altra finalitat, i per tant no prenem cap dada seva ni de la seva connexió en cap moment.

EL SEU DRET A L’ACCÉS, RECTIFICACIÓ I BAIXA:
Tal com estableix la LPD, en qualsevol moment vostè. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: secretaria@asfun.cat o bé mitjançant l’enviament d’una carta al domicili social de ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA indicat al principi d’aquesta informació. ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA li garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que es troben a la base de dades de subscriptors, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això de conformitat amb el que estableix la LPD i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

DADES PERSONALS RECOLLIDES EN ELS TRÀMITS DE RESERVA I / O INFORMACIÓ:
En relació amb la nostra política de confidencialitat, volem informar del següent: Quan encarregui algun producte o servei a través del nostre lloc web, haurà d’especificar el seu nom complet i el de totes les persones integrants de la seva reserva, especificació de l’edat de les persones quan aquestes puguin estar subjectes a descomptes i tarifes especials (nens, joves, gent gran, etc.), adreça postal seva (per a la possible lliurament de la documentació de la seva possible reserva), codi postal (a fi d’assignar-automàticament quina de les oficines de la nostra empresa està més propera al seu lloc de residència i va a atendre la seva petició), adreça de correu electrònic, nacionalitat (per poder informar de les condicions de passaports i visats en la destinació que triï), i número de telèfon o de fax (per poder posar-nos en contacte amb vostè en cas de necessitat). Aquestes dades ens permetran tramitar la seva sol·licitud, així com informar sobre l’estat de la mateixa.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA ofereix aquest lloc web en l’estat en què es presenta, pot contenir imprecisions o errates. ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del lloc web oa la informació, contingut, programari, materials o productes inclosos en el mateix. en la mesura que ho permeti la legislació aplicable, ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA queda exonerada de qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre altres, les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a una finalitat determinada.
ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar de l’ús d’aquest lloc web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectos.Sin perjudici de la generalitat del que disposa el paràgraf anterior, ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la manca de veracitat, actualització i precisió de les dades o informacions sobre ofertes, productes o serveis, preus, rutes, distàncies, característiques i qualssevol altres dades i informacions rellevants sobre els productes i serveis oferts a través del lloc web pels proveïdors de productes o serveis o organitzadors de viatges combinats.
ENLLAÇOS AMB ALTRES LLOCS WEB
El lloc web de ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA pot contenir vincles o enllaços amb altres llocs web no gestionats per ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA. Aquests vincles o enllaços, s’inclouen només a efectes de referència. ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA no exerceix cap control sobre aquests llocs web, ni és responsable del contingut dels mateixos. La inclusió de vincles o enllaços a altres llocs web no implica que ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA promocioni, avali, garanteixi o recomani aquest lloc web. Els vincles o enllaços que inclou el lloc web de ASSOCIACIÓ D’EMPRESES DE SERVEIS FUNERARIS DE CATALUNYA únicament són oferts com referències informatives sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris o serveis o productes oferts des dels mateixos.