Codi de Bones Pràctiques de les empreses funeràries

El Codi de Bones Pràctiques és un document signat per el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i la secretària general de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (ASFUNCAT), Ana Gassió Subirachs, el dijous 21 d’abril de 2016, en què les dues parts es comprometen a garantir els drets dels usuaris dels serveis funeraris d’acord amb un Codi de Bones Pràctiques elaborat pel Síndic.

També van ratificat el Codi els vicepresidents de l’Associació, Juan Jesús Domingo, en representació de l’empresa funerària Mémora, i Josep Ventura, en representació d’Altima.

Creat seguint el model i els criteris del Codi de bones pràctiques de l’Administració, que el Síndic va elaborar l’any 2009, aquest és un document específic del sector de serveis funeraris i inclou vint bones pràctiques que han de ser aplicades per les empreses del sector a la seva relació amb les persones que són usuàries dels seus serveis.

És pot descarregar clicant en aquest enllaç.

 

Portada del Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya

Portada del Codi de Bones Pràctiques de les Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya