Empreses

Informació

 • Empresa: Serveis de Pompes Fúnebres del Penedès, S.L.
 • Contacte: Sergio Sánchez
 • Càrrec: Gerent
 • Adreça: Vial de les Clotes, 18
 • Població: 08720 Vilafranca del Penedès
 • Província: Barcelona
 • NIF: B-61948212
 • Telèfon: 938 920 105 / 902 230 238
 • Fax: 93 818 03 01
 • Correu electrònic: sergiosanchez@altima-sfi.com
 • Pàgina web: www.altima-sfi.com