Cementiris

El cementiri municipal de Terrassa disposa de 30.000 sepultures per a la inhumació de fèretres (nínxols, hipogeus, tombes i panteons) i de cendres.

Inaugurat l’any 1932, el cementiri municipal de Terrassa ja va ser dissenyat des dels seus inicis com un gran espai enjardinat amb les sepultures distribuïdes de manera que quedessin grans espais de jardí. Al llarg dels anys, s’ha preservat aquest disseny, destacant-ne les grans zones verdes i de bosc. A banda d’una variada tipologia de sepultures (nínxols, panteons, hipogeus, tombes, etcètera), s’hi troben noves opcions funeràries coma ara “EI Jardí del Repòs”, un dels espais verds més bonics i tranquils del recinte amb un rierol on espargir o enterrar les cendres enmig de la vegetació, en urnes ecològiques que es desfan amb la humitat. El cementiri també compta amb sepultures exclusives per a cendres, com els columbaris, els nínxols-columbari, els columbaris piramidals i el cinerari comunitari.

Aparcament

Funerària de Terrassa posa a disposició de les persones que visiten el complex funerari municipal un espai amb 350 places d’aparcament gratuït. L’aparcament disposa d’espai per a motocicletes i de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda.

Està dissenyat de manera que disposa de grans avingudes com a eixos circulatoris que condueixen a cadascun dels equipaments del complex. També disposa de vials per als vianants i grans zones verdes i de jardí.

Informació