Crematoris

El crematori municipal de Terrassa està dotat de 3 forns d’incineració d’última generació (2 públics i 1 intern) que permeten donar servei a Terrassa i a altres poblacions.

Es tracta d’un edifici de disseny amb una particular entrada de llum natural a través d’un pati interior enjardinat. Va ser inaugurat l’any 1999 i és obra de l’arquitecte Francesc Badia i Armengol.

Aquest equipament ofereix a les famílies un ampli vestíbul, una còmoda sala de comiat prèvia a la incineració, i una sala d’espera íntima i acollidora.

L’any 2018 Funerària va dur a terme un projecte per a la renovació del sistema de forns crematoris. El projecte va implicar la substitució de dos dels tres forns existents i la instal·lació d’un sistema de filtres. La planificació va contemplar també la remodelació de les instal·lacions del crematori amb obra civil.

Les noves unitats de cremació són més modernes i funcionals. Els avanços que incorporen permeten reduir el temps d’incineració, i com a conseqüència, augmentar el nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. En l’àmbit operatiu, la tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés. Per tant, amb aquesta iniciativa, Funerària fa una aposta per l’eficàcia i la garantia d’optimització de l’atenció a les famílies.

Els nous forns també són més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l’empresa municipal, ja que incorporen un sistema de filtres.

Informació