Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

web-altima

ABRIL DE 2015

Àltima ha renovat la pàgina web de la companyia www.altima-sfi.com per oferir un contingut de tots els serveis funeraris d’una forma més dinàmica, visual, accessible i, sobretot, interactiva. La nova web corporativa d’Àltima esdevé un nou espai de comunicació amb informació detallada, transparent i precisa de tots els centres; assessorament personalitzat entorn del dol i la defunció; i nous serveis online.

La principal innovació del portal és la incorporació de l’Espai per al record (EPR) un lloc virtual pioner al nostre país on els usuaris poden compartir textos, fotografies, vídeos o notes de condol sobre el familiar o amic difunt, a mode d’homenatge i en format blog, totalment personalitzable.

Josep Ventura, director de Serveis Funeraris d’Àltima, explica que “l’objectiu de la nova web és seguir progressant per adaptarnos a les necessitats actuals d’informació, assessorament i serveis que la societat requereix sobre el procés funerari i el dol, tenint molt present les noves tecnologies”. La creació de l’Espai per al record, on poder compilar la memòria de l’ésser estimat, representa la novetat més important. “Es feia imprescindible poder comptar amb un servei 2.0 com aquest, ja que les famílies estan cada cop més familiaritzades amb l’entorn digital. És una eina que permetrà compartir records de l’ésser estimat entre tots el que el van conèixer, sempre que ho desitgin i sense importar el lloc on es trobin”, afegeix Ventura.

L’Espai per al record presenta un funcionament senzill i intuïtiu. A través d’un cercador, especificant el nom i cognoms del difunt, es localitza l’espai per al seu homenatge. Un administrador, escollit per la família, és el responsable de validar i publicar tots els continguts que es vulguin compartir sobre l’ésser estimat. L’EPR disposa també d’un servei d’avís d’aniversari del naixement o la defunció de la persona. El servei és gratuït durant el primer any després de la mort de l’ésser estimat. Un cop transcorregut aquest temps, la informació del blog es pot emmagatzemar en una memòria USB o bé continuar amb el portal actiu.

Àltima inclou en el nou portal altres novetats rellevants com un servei d’atenció personalitzada en línia de 8 a 22 hores, a través de xat, que facilitarà al moment la informació que requereixin els usuaris. La web permet concertar el servei de voluntats anticipades La meva voluntat, per deixar definit el propi servei funerari, que Àltima durà a terme quan es produeixi la defunció. Així mateix, la nova pàgina incorpora totes les tarifes que comprenen el servei funerari de forma detallada, que reflecteix el compromís de la companyia per oferir la informació imprescindible per als usuaris del servei, per tal que aquests puguin comparar i triar l’opció que més els escaigui. A més, la web permet la possibilitat de sol∙licitar pressupostos personalitzats, amb fórmules de pagament i finançament adaptades a les famílies.

tanatopediaTanatopèdia i ajuda al dol

El 2010, Àltima va impulsar la creació del primer wiki de temes funeraris, la Tanatopèdia, que ara s’allotja a la nova web de la companyia i aglutina actualment més de 200 articles.

En l’àmbit de l’atenció al dol, Àltima compta amb la col∙laboració experta de l’associació de grups d’ajuda mútua AVES i de Serveis Integrals de Psicologia (SIPS). A través de la nova web, ja és possible descarregar se informació diversa sobre la pèrdua (Com afrontar la pèrdua) i sobre altres aspectes relatius a la mort (Què fer davant la defunció), amb consells pràctics de tots els tràmits necessaris.
El nou portal manté actius altres serveis pràctics com la consulta de defuncions recents, que permet a l’usuari poder conèixer la sala de vetlla i l’hora de la cerimòni; les notes de condol i la possibilitat de fer comandes online de flors.