Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Tanatori Ronda de Dalt Barcelona_Serveis Funeraris Integrals

18 de maig de 2016

Àltima s’ha adherit al primer Codi de Bones Pràctiques de les empreses funeràries establert pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (AESFC). El text, que consta de vint punts amb recomanacions, és fruit de la voluntat del Síndic de garantir els drets dels usuaris d’aquest tipus de servei, en col·laboració amb diversos professionals del sector funerari, com Àltima.

Alguns dels compromisos establerts al Codi de Bones Pràctiques a què s’adhereix Àltima són la necessitat que el personal de les funeràries compti amb formació qualificada per al desenvolupament de la seva tasca específica, la voluntat de complir amb els principis deontològics -legalitat, lliure elecció de l’empresa funerària, no-discriminació, independència de l’actuació, integritat, lleialtat, confidencialitat, qualitat i comportament ètic-, el deure d’informar i assessorar les persones contractants del servei, impulsar la donació d’òrgans o teixits, el respecte a les creences religioses o la facilitació d’informació clara i concisa sobre les opcions d’inhumar o incinerar el difunt, entre altres.

Per a Josep Ventura, director de l’àrea de Serveis Funeraris d’Àltima, “esperem que la creació del Codi de Bones Pràctiques sigui una eina molt útil per al sector funerari. Des del començament, la filosofia d’Àltima ha estat apostar per oferir la màxima qualitat i transparència del servei. Per això, la nostra adhesió consolida encara més el compromís de l’empresa per la defensa i garantia dels drets dels usuaris”.

En aquesta línia, Àltima incorpora al seu web els preus de tots els productes i serveis, així com un catàleg detallat i un servei gratuït d’assessoria que facilita pressupost previ personalitzat i sense compromís a les famílies.