Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Presentem aquest estudi de PANASEF que és una actualització d’un de l’any 2016 sobre un tema de particular actualitat aquests dies.

En 2016 PANASEF va presentar el primer estudi sobre la presència de la dona en el sector funerari i ara, tres anys més tard, s’actuaitza.

El sector funerari ha estat tradicionalment un sector amb molt poca presència femenina. Aquest aspecte condiciona molt les dades ja que, tot i que en els darrers anys la dona està integrant-se en el sector funerari, la seva presència encara ara és força inferior a la masculina.

PANASEF i les empreses funeràries són conscients que en aquest sector hi ha molta feina per fer per tal d’aconseguir la paritat de les plantilles i per això, en els últims processos de selecció moltes empreses estan primant la participació femenina.

Totes les dades recollides en aquest informe han estat cedits per les empreses funeràries associades a PANASEF.

Gràfic 1 – Percentatge d’empleats totals per sexe

2.939 dones treballen en el sector funerari (Any 2018)Els percentatges del total són dones el 26% i homes el 74%

 

Gràfic 2 – Distribució de la dona per departaments


El sector funerari el componen 11.130 treballadors (Any 2018)

Gràfic 3 – Percentatge de dones en llocs d’alta direcció

El sector compta amb 642 directius (Any 2018) distribuïts percentualment en 18% de dones i un 82% d’homes.

Testimonis de dones del sector funerari

“Quan escoltes a les famílies parlar del mort, saps el grau d’amor que hi havia. Després escoltes els plors d’agraïment de les famílies i saps que has fet una bona feina. Moltes vegades, una vegada que ha acabat el servei, tornen al tanatori per donar-nos les gràcies i fins i tot ens donen una abraçada. En aquests moments de dolor, fem un paper molt important per a ells “,

Núria Montagut
Tanatopractora (Grup Mémora).

“Quan vaig a casa d’un mort a fer una recollida o un servei judicial, la família està amb el seu duel personal, amb la seva tristesa … Mai he vist cares de sorpreses pel sol fet que sigui una dona qui faci el servei. Mai m’he sentit diferent “,

Laura Sánchez 
Operadora Funerària (Altima).

“Encara som poques les dones que treballem en aquest món. A la nostra zona, potser per ser una zona rural, es veu malament que les dones portem un cotxe fúnebre i no entenc per què. Les dones podem fer la mateixa feina que els funeraris “

Begoña Aranguren
Administració (Funerària Aranguren).

Conclusions

  • La presència de les dones en el sector funerari se situa en el 26,41%. Una dada molt similar al de 2016 i per tant, molt positiu ja que fa uns 10 anys la seva presència era insignificant.
  • Les dones ocupen principalment els departaments d’Administració i Atenció a les famílies.
  • La participació de la dona en llocs d’alta direcció és encara molt escassa.
  • El 11,64% dels operaris funeraris són dones. Una dada molt significativa ja que tradicionalment aquest treball ha estat exercit per homes.

Document pdf original

La-mujer-en-el-sector-funerario-2019

Poden descarregar el document pdf original elaborat per PANASEF clicant aquest enllaç.