Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

El dia 30 de gener el president d’Asfuncat Josep Maria Mons es va reunir amb la síndica de greuges la senyora Esther Giménez-Salinas i el seu equip en una reunió per tal de seguir col·laborant per garantir els drets dels usuaris dels serveis funeraris i un servei universal de qualitat.

Aquesta reunió va servir per reforçar els vincles i la col·laboració entre ambdós equips, que comparteixen el codi de bones pràctiques elaborat conjuntament l’any 2016. Creat seguint el model i els criteris del Codi de bones pràctiques de l’Administració, que el Síndic va elaborar l’any 2009, aquest és un document específic del sector de serveis funeraris i inclou vint bones pràctiques que han de ser aplicades per les empreses del sector a la seva relació amb les persones que són usuàries dels seus serveis.