Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)
JOSEP MARIA MONS, president d'Asfuncat - (c) Berta Tiana - Asfuncat

JOSEP MARIA MONS, president d’Asfuncat – (c) Berta Tiana – Asfuncat

Cinc punts per sobre de la mitjana estatal i un 77% més que deu anys enrere

  • El sector funerari català va facturar 189,6 milions d’euros el 2018 i dóna feina a més de 1.200 professionals, 120 de nous l’últim any
  • Les 45 companyies membres d’Asfuncat, que representa el 90% dels serveis que es presten al Principat, van gestionar l’any passat més de 60.000 defuncions; entre les quals, més de 25.000 incineracions

Mollet del Vallès, 20/06/2019 — Els 32 crematoris que hi ha a Catalunya ja realitzen cada any, pràcticament, 30.000 incineracions. L’última dada de què disposa l’associació empresarial Asfuncat, que representa el 90% —la pràctica totalitat— dels serveis funeraris del Principat, indica que els seus 45 grups i empreses membres van incinerar el 2017 un total de 28.832 difunts, el 43% del total. Això suposa cinc punts més que la mitjana estatal i un 77% més que deu anys enrere.

 

 

El 2018, els membres d’Asfuncat van gestionar 60.122 defuncions; de les quals, 25.755, van ser incineracions, i la resta, inhumacions (enterraments) i trasllats. Això implica un creixement, en l’últim any, del 7,9% d’incineracions. El sector preveu que, el 2025, s’incinerin sis de cada deu difunts.

Un sector rellevant de l’economia catalana

Els membres d’Asfuncat van facturar el 2018 un total de 189,6 milions d’euros, segons les dades que li consten. Aquest volum de facturació suposa 9,3 milions més que el registrat el 2017 (+5,3%).

Per demarcacions, les empreses de Barcelona van gestionar el 2018 46.206 defuncions (44,5% incineracions); les de Tarragona, 6.842 (42,5% incineracions); les de Lleida, 2.803 (22,3% incineracions), i les de Girona, 4.271 (39% incineracions). El sector va facturar 149,8 milions d’euros a Barcelona; 15,8, a Tarragona; 7,1, a Lleida, i 17, a Girona.

Més de 1.200 professionals

MARC SANTOS, gerent de Monserdà - (c) Berta Tiana - Asfuncat

MARC SANTOS, gerent de Monserdà – (c) Berta Tiana – Asfuncat

Els 45 grups i empreses membres d’Asfuncat donen feina actualment, de manera directa, a 1.211 professionals. Per demarcacions, el sector funerari català té 947 empleats a Barcelona, 148 a Tarragona, 38 a Lleida i 78 a Girona.

La plantilla global dels membres d’Asfuncat —i, doncs, de la pràctica totalitat del sector funerari català— ha augmentat en 337 treballadors l’última dècada (+31,5%), i, només al llarg de l’últim any, ha creat 120 llocs de treball (+11,2%). «Una plantilla que garanteix un servei de qualitat i la màxima atenció a les famílies», en paraules de Josep Maria Mons, president de la patronal funerària catalana.
Presència creixent de les dones

El 26% dels treballadors del sector són dones, una dada que demostra el canvi de tendència iniciat fa una dècada. La feminització va guanyant terreny, doncs, en un sector tradicionalment masculí.

Les dones ocupen al sector, principalment, els departaments d’administració i d’atenció a les famílies. Gairebé el 20% dels llocs d’alta direcció els ocupen dones, «una quota encara molt baixa, però amb tendència creixent a Catalunya, com demostren, per exemple, les dades de la província de Tarragona, on les tres principals empreses associades (Tarragona, Reus i Tortosa) estan dirigides per dones», assenyala Mons.

294 tanatoris, 814 sales i 32 crematoris

MARC SANTOS, gerent de Monserdà – (c) Berta Tiana – Asfuncat

Catalunya acull 294 tanatoris, dels quals la gestió i inversió de gairebé el 84% es fa a través d’una empresa privada o mixta. El Principat compta amb 814 sales de vetlla i amb 32 crematoris.

Assegurança, servei gratuït o bonificat, i iva

MARC SANTOS, gerent de Monserdà - (c) Berta Tiana - Asfuncat

MARC SANTOS, gerent de Monserdà – (c) Berta Tiana – Asfuncat

Més del 60% dels serveis realitzats a Catalunya el 2018 estaven coberts per una assegurança de defunció. El percentatge és encara superior —ronda 70%— a la regió metropolitana de Barcelona.

A Catalunya, existeix el servei funerari gratuït o bonificat. El cost del servei funerari l’assumeixen les empreses, mentre que els ajuntaments en sufraguen les despeses de cementiri. Asfuncat treballa per informar i assessorar les famílies sobre l’existència d’aquest servei per a persones sense recursos econòmics que tenen dificultats per afrontar les despeses d’un sepeli.

A l’estat espanyol, els serveis funeraris es graven amb un iva d’un 21%, el tipus general, mentre que, a la majoria de països europeus, n’estan exempts o s’hi aplica un tipus reduït.

Índexs de satisfacció molt elevats

JOSEP MARIA MONS, president d'Asfuncat - (c) Berta Tiana - Asfuncat

JOSEP MARIA MONS, president d’Asfuncat – (c) Berta Tiana – Asfuncat

El nivell de satisfacció dels usuaris de serveis funeraris és alt. El 97% de les famílies enquestades amb l’eina estandarditzada NPS [Net Promoter Score] puntuen el servei de les empreses funeràries amb un 7 o més sobre 10, davant d’un 3% d’usuaris que opinen que en el servei rebut hi havia algun aspecte a millorar.