Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Reus – L’Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, ha adjudicat a l’empresa Constècnia 3 les obres de restauració i protecció del conjunt monumental del panteó Boule, ubicat al Cementiri General de Reus, per un import de 45.937,87 euros, més IVA. El termini d’execució de l’obra és de tres mesos i mig, amb la intenció que la intervenció pugui estar completada abans de Tots Sants.

El projecte i la intervenció plantejats pels professors Coll i Costa, de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, va posar de manifest que l’estat de conservació general del Mausoleu Boule és bo però es van identificar alguns processos de degradació que amb la intervenció prevista es solucionaran. En aquest sentit, les actuacions proposades inclouen:

 1. Actuacions orientades a evitar la degradació de materials constructius.
  • Restauració de superfícies pètries: es diferencia entre elements exteriors, interiors i paviments.
  • Protecció de les superfícies pètries enfront a les humitats per filtració d’aigua.
  • Tractament d’oxidacions: bigues de la cripta, porta d’accés i tanca perimetral.
  • Neteja de vitralls.
 2. Actuacions orientades a restituir elements escultòrics.
  • Consolidar elements com ara algunes fulles d’acant, la creu central, l’àngel i algunes parts dels pinacles.
  • Tots els treballs de restauració seran realitzats per personal especialitzat amb experiència en la restauració de béns culturals.

Mausoleu Boule

Un dels primers conjunts funeraris del Cementiri General de Reus va ser l’encarregat pels Boule, una de les famílies notables de la ciutat de Reus del darrer terç del segle XIX. Aquest monument funerari data de l’any 1882, obra de l’arquitecte Francesc Blanc i Pons, sota l’encàrrec de Josep Boule i Moncet. Va ser concebut com una capella neogòtica centralitzada quadrangular, a la qual s’hi va afegir una cripta subterrània. Cal destacar que a l’interior del conjunt s’hi troben dos finestrals laterals amb vitralls que dirigeixen la llum cap al centre de la cripta. S’hi troba també un altar de marbre, al costat del qual dos pedestals aguanten dos bustos de marbre natural, també de marbre, que representen a Josep Boule i la seva esposa. Les escultures són de Joan Roig i Soler.