Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Barcelona, 11 de novembre de 2016.- Davant l’anunci fet públic avui per l’Ajuntament de Barcelona sobre les noves polítiques municipals en matèria de serveis funeraris, que contempla la promoció d’un tanatori municipal obert a qualsevol operador dins de la ciutat de Barcelona, Àltima considera que aquesta decisió municipal no és necessària en un sector liberalitzat com és el funerari des de 1996.

Competència deslleial

Les condicions de competència entre el tanatori públic respecte als existents privats seran desiguals: per una banda, com a activitat pública comptarà amb avantatges envers els equipaments privats; per l’altra, la construcció del tanatori públic no es durà a terme amb els mateixos paràmetres que han hagut de seguir les empreses del sector, les quals han pogut instaurar els tanatoris privats a la ciutat d’acord amb les exigències de les ordenances municipals i després de quantioses inversions, tant en recursos humans i econòmics, durant períodes de temps llargs que s’han vist obligats a complir.

Preus

La previsió que un tanatori municipal suposi una rebaixa del 30% sobre els preus està totalment infundada i respon a una mera especulació, ja que està demostrat que l’entrada de més operadors no suposa una baixada de preus, tal com està passant a altres ciutats d’Espanya. A més, respecte als preus que està difonent l’Ajuntament de Barcelona, Àltima especifica que el preu mitjà dels serveis funeraris exclusivament és de 3.441€, amb IVA inclòs, lluny dels 6.500€ que comunica el consistori municipal.

Igualment, sobta la decisió de l’Ajuntament d’invertir en un sector que compta ja amb diferents operadors i que actualment cobreix abastament tots els serveis necessaris que es demanden a la ciutat, amb un rati d’utilització proper al 50%.

Respecte a la referència d’establir mecanismes que garanteixin els serveis de beneficència, cal remarcar que aquest tipus de servei ja està contemplat dins l’ordenança actual, en què s’especifica que les empreses funeràries són les que han d’assumir aquest tipus de servei, i així es fa des de fa anys, sempre que es presenti la documentació pertinent que emet serveis socials.

Cementiris i incineració

A la vegada, recordem que el servei d’incineració i de cementiris a la ciutat, a la vegada que tots els productes i serveis annexos, estan reservats exclusivament a Cementiris de Barcelona, empresa municipal pertanyent al grup B:SM, que gestiona els dos centres de cremació a Montjuïc i Collserola, i els nou cementiris de Barcelona. Aquesta empresa presenta actualment un benefici de 2,6 milions d’euros.

Per tant, la liberalització dels serveis funeraris a Barcelona ho està de forma parcial, ja que no es permet que cap empresa pugui oferir el servei d’incineració i la venda de productes relacionats a cementiris en instal·lacions pròpies.

Així doncs, en aquesta nova etapa dels serveis funeraris a Barcelona i per tal d’aconseguir una competència real i lleial, Àltima reclama que: des de l’Ajuntament es doni una resposta a les empreses funeràries que han destinat fortes inversions per complir amb el marc legal existent fins al moment i que ara es veu modificat amb possibles greuges als quals les empreses funeràries haurem de fer front; es reconsideri la situació quant a la cremació amb l’objectiu d’augmentar la competitivitat i ampliar l’oferta que beneficia a l’usuari; i, finalment, l’Ajuntament prengui el compromís que es mantinguin les exigències de qualitat de servei absolutament imprescindibles per operar com a empresa funerària, unes garanties que mai fins ara s’han posat en dubte, i que la posada en marxa d’un tanatori públic facilitarà l’entrada d’empreses oportunistes que actuen amb males pràctiques i certa picaresca, tal com ja ha passat a altres punts d’Espanya.