Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

En el número 83 de ‘Thanos Magazine’ de la FIAT_IFTA aposa el fucos en el seu número 83 en l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (ASFUNCAT), destacant la larga relació entre les dues organitzacions.

L’article esmenta que dos dels presidents de FIT-IFTA han estat del Gremi, en Jordi Vallverdú i  en Josep Cornet, destacant el suport que l’actual president, el sr. Josep Maria Mons manté vers aquest ens internacional.

L’article fa un breu repàs a la història i evolució del Gremi, destacant les millores i el procés de modernització de les empreses que el formen, tot remarcant que no oblida el factor homà en el tracte amb els clients.

Per acabar, s’esmenta el descobriment per FITUR del patrimoni funerari català en el qual el operadors turístics han pogut trobar una nova àrea d’interès per difondre la història i les tradicions catalanes.

Podeu llegir l’article sencer aquí