Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

El Tanatori del Litoral ha obert portes recentment per començar a prestar servei des de l’Avinguda de la Catalana s/n (cruïlla amb Carretera de Mataró), de Sant Adrià de Besòs. El nou equipament funerari neix amb l’objectiu d’oferir un servei proper i de qualitat a totes les famílies de la zona. A més de ser una instal·lació sostenible, pretén acostar-se a les necessitats de cada usuari, oferint uns serveis integrals, amb una atenció personalitzada i un horari totalment flexible, tots els dies de l’any.

Per a Ana Gassió, gerent de Tanatori del Litoral, “el centre és un equipament essencial per a la zona, des d’on serà possible atendre les famílies que pateixin una defunció amb un servei que serà totalment personalitzat i a mida de les seves necessitats”. Tal com afegeix Xavier Prats, responsable del nou centre, “des del mateix tanatori, a més, es podrà gestionar tot el procés, des de la recollida i preparació del difunt, fins a la vetlla i la cerimònia, així com l’enterrament”. L’equipament prestarà servei a través de cinc sales de vetlla amb accés independent i directe des de l’exterior, de gairebé 80 metres quadrats cadascuna, amb vistes al riu Besòs, un oratori multiconfessional –per a cerimònies laiques o religioses- amb capacitat per a més de 250 persones assegudes, oficines d’atenció als usuaris i un servei d’incineració. Es tracta d’un tanatori de més de 1.770 metres quadrats edificats, ubicats en un terreny que supera els 11.200, destinats en gran part a zones enjardinades, espais oberts i més de cent places d’aparcament per a cotxes, motos i bicicletes.

El primer equipament funerari de Sant Adrià prestarà un servei integral, proper, de qualitat i adaptat a totes les necessitats, amb un horari flexible.

El primer espai de Sant Adrià on enterrar les cendres

Tanatori del Litoral serà també el primer equipament de Sant Adrià de Besòs que permetrà la inhumació d’urnes cineràries, en disposar d’un espai a l’exterior, anomenat Jardí del record, destinat a columbaris. Es tracta d’un memorial envoltat de vegetació, projectat en un entorn que afavoreix el recolliment i la intimitat de les famílies que optin per enterrar les cendres. “Creiem que aquesta alternativa donarà resposta a una demanda existent a la ciutat, que mai ha disposat de cementiri, ja que ofereix un punt de referència físic per al record i memòria de l’ésser estimat”, argumenta Xavier Prats. El Jardí del record es troba al final del recorregut de l’edifici, seguint el camí que uneix les cinc sales de vetlla

Acull cinc sales de vetlla amb accés independent, un gran oratori multiconfessional i un jardí memorial on s’hi podran inhumar les cendres.

Una aposta per la ciutat, sostenible i eficient energèticament

El projecte del Tanatori del Litoral significa la recuperació d’un terreny en desús i la integració en plena harmonia amb l’espai urbà i l’entorn del riu Besòs. L’equipament s’ha materialitzat, a més, seguint uns criteris arquitectònics de sostenibilitat i eficiència energètiques, basats en un disseny eco-innovador, amb l’objectiu de generar el mínim impacte ambiental tant durant el procés d’obra com en la posada en funcionament. Això s’ha aconseguit mitjançant l’ús de diversos elements constructius que garanteixen un gran aïllament tèrmic i acústic, com ara la fibra de cel·lulosa, vidres de baixa emissivitat als finestrals o estructures prefabricades de formigó, que a més redueixen força el temps d’obra. S’ha potenciat, a més, l’ús de llum natural a totes les dependències del tanatori i la introducció de vegetació amb necessitats hídriques baixes als jardins, que redueixen el consum de llum i aigua respectivament. En la línia de la sostenibilitat, l’equipament també fomenta l’ús del vehicle elèctric en els desplaçaments de l’empresa i disposa d’un punt de recàrrega per a aquest tipus de vehicles a les dependències internes del tanatori.

L’aposta del nou tanatori per la zona on s’ubica s’ha traduït també amb la creació d’un equip de treball format per sis persones escollides en col·laboració amb la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Sant Adrià. A més, l’equipament compta amb proveïdors locals per a serveis com el càtering, la seguretat o la neteja.

Evitarà els desplaçaments innecessaris a les famílies, en encarregar-se de tot el procés des del mateix centre: des de la recollida del difunt, la vetlla i la cerimònia, fins a l’enterrament.

Sobre Tanatori del Litoral

Tanatori del Litoral és fruit de la unió de dues empreses referents del sector funerari a Catalunya, Pompas Fúnebres de Badalona (PFB Serveis Funeraris) i Àltima, de fort arrelament a la zona, llarga tradició funerària i expertes en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, cementiris i crematoris.

Gràcies!!