Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Prop de la meitat dels serveis (un 49%) ja són incineracions, les cerimònies laiques ja suposen el 21% del total, i dos de cada tres serveis els financen les assegurances de decessos

Les funeràries catalanes donen feina a 1.410 persones, el 37%, dones, set punts per sobre de la mitjana estatal

Josep Maria Mons, president d’Asfuncat: «Continuem treballant perquè el Ministeri d’Hisenda escolti la nostra reclamació que es redueixi l’IVA a un servei essencial com el nostre, que actualment és del 21%, tal com passa a la majoria de països de la UE»

Asfuncat representa el 95% dels serveis funeraris del país i agrupa una quarantena d’empreses, tant públiques com privades

Terrassa — Les empreses funeràries membres d’Asfuncat, la pràctica totalitat del sector a Catalunya, han acompanyat el 2022 les famílies de 64.614 difunts, un miler més que el 2021 (+1,5%), i han facturat un total de 216 milions d’euros, un 4,7% més que l’any anterior. Els serveis amb incineració en comptes d’enterrament tradicional continuen sent prop de la meitat, una proporció que es manté estable respecte als últims anys: el 2022 hi ha hagut 31.803 cremacions, un 49,2% del total dels sepelis, un punt percentual menys que el 2021. L’informe anual del sector s’ha presentat en roda de premsa aquest matí a les instal·lacions de la Funerària de Terrassa, de propietat municipal.

Una de cada cinc cerimònies, laica

Les cerimònies laiques a les empreses membres d’Asfuncat ja són un 21,1%, davant del 68,3% de religioses.

Dos de cada tres serveis, amb assegurança

El clar predomini dels serveis funeraris finançats per assegurances de decessos es manté el 2022; en depenen, de mitjana, el 67,7% dels serveis prestats per Asfuncat. La resta, el 32,2%, els sufraguen, directament, els particulars o són de beneficència.

1.410 llocs de treball de qualitat

L’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) representa una quarantena d’organitzacions de mida diversa i de titularitat tant pública com privada que presten la pràctica totalitat dels serveis funeraris de Catalunya (concretament, el 95%). Una quarantena d’empreses que el 2022 donaven feina a un total de 1.410 professionals, un 9% més que l’any anterior. Un creixement sostingut de llocs de treball que confirma una tendència que Asfuncat atribueix a la voluntat de millora constant en la prestació del servei i l’atenció a les famílies. Els treballadors de les empreses d’Asfuncat van rebre l’any passat més de 19.000 hores de formació contínua.

Feminització creixent a tots els nivells

El 37,5% d’aquests 1.410 empleats del sector funerari català són dones, set punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 30,48% segons les últimes dades disponibles (Radiografía del Sector Funerario, Panasef, 2022). La feminització creixent de les empreses funeràries catalanes va més enllà de les àrees d’administració (58,8%) i d’atenció al client (79,6%), i avança a les àrees de direcció (26,9%) i d’operacions (14,7%).

El president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, ha afirmat: «Inicialment, les dones que treballaven en el sector funerari ho feien en àrees com les d’administració i recepció. Fa ja uns anys, també, que s’hi han anat incorporant dones que hi fan tasques d’assessorament i d’acompanyament a les famílies. Últimament, però, s’està produint una constant incorporació de dones en l’àrea d’operacions, àrea que, fins fa poc, semblava reservada als homes. Això demostra que, al sector funerari, afortunadament i com en molts altres, el gènere no és cap obstacle per accedir a qualsevol lloc de treball. Recordem, també, que al sector funerari català, hi ha moltes dones que ocupen posicions de direcció i moltes, també, que formen part dels consells d’administració de les empreses».

Compromís amb la societat

Mons ha parlat, també, del compromís social de les empreses funeràries catalanes, i ha fet valdre el conveni d’Asfuncat signat amb el Banc de Sang i Teixits: «A nivell local i comarcal, les empreses associades participen de moltes iniciatives en àmbits com l’esport, la cultura, l’esbarjo i la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió. Com a Asfuncat, hem signat un acord de col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits que dóna cobertura a tot Catalunya i que facilitarà les donacions de teixits que es produeixin a qualsevol punt del país».

Innovació i digitalització

El president d’Asfuncat ha remarcat, a més, l’aposta decidida per la innovació i per la digitalització: «Les empreses de serveis funeraris ja fa temps que hi han apostat. Prova en són els tràmits i les operacions que les famílies i la societat en general poden fer en línia. Als canals corporatius, també als d’Asfuncat, no únicament és dona informació dels serveis, que també, sinó que es facilita la comunicació amb les famílies. A banda d’això, molts dels espais dels tanatoris on se celebren actes de comiat estan preparats per poder enregistrar i transmetre aquestes cerimònies via ‘streaming’. També hem

digitalitzat els processos interns per aportar traçabilitat i seguretat als tràmits i les operacions que fem, i és molt positiu que ja hagi deixat de ser notícia el fet que les flotes comptin cada cop més (en alguns casos, fins i tot únicament) amb vehicles elèctrics».

Asfuncat reivindica l’IVA reduït

El màxim responsable de la patronal funerària catalana ha aprofitat l’avinentesa per reiterar la reivindicació del sector d’un iva reduït: «Asfuncat fa anys que treballem –juntament amb la patronal estatal, Panasef– perquè el Ministeri d’Hisenda escolti la nostra reclamació de reduir el tipus impositiu d’IVA a un servei essencial com és el nostre, que actualment és del 21%. La majoria de països de la UE tenen aquest servei amb un tipus impositiu reduït, i fins i tot hi ha estats on s’hi aplica el tipus zero».

Dades per demarcacions

A la demarcació de Barcelona, les empreses funeràries membres d’Asfuncat van prestar el 2022 48.855 serveis, un 0,8% més que el 2021; entre els quals, 25.735 incineracions, un 4,3% més que l’any anterior. Donaven feina a 937 empleats, nou menys que l’any anterior (-1%) i van facturar 166,2 milions d’euros, un 5,1% més que el 2021.

A la demarcació de Tarragona, les empreses funeràries membres d’Asfuncat van dur a terme el 2022 7.201 serveis, un 5,9% més que el 2022; entre els quals, 2.632 incineracions, amb una davallada important del 22,7% respecte de l’any anterior. El personal de les funeràries tarragonines l’any 2022 era de 173 treballadors, un 8,1% més que l’any anterior. La facturació registrada es va situar en els 21,7 milions d’euros, un 3% més que el 2021.

A la demarcació de Lleida, les empreses funeràries membres d’Asfuncat van realitzar el 2022 3.273 serveis, un 2,5% més que l’any anterior; entre els quals, 792 incineracions, un 2,8% més. A les comarques lleidatanes, els llocs de treball

del sector van sumar un total de 49 professionals, amb un augment interanual considerable del 22,5%. La facturació va ser, en el cas de les companyies lleidatanes, de 8,8 milions d’euros, amb un increment del 4,1%.

I a la demarcació de Girona, les empreses funeràries membres d’Asfuncat van gestionar el 2022 5.285 serveis, un 1,3% més que l’any anterior; entre els quals, 2.644 incineracions, un 8,1% menys. El personal funerari gironí va assolir la xifra de 117 assalariats, tres menys (-2,6%) que el 2021. La facturació de les funeràries gironines va situar-se en els 19,3 milions d’euros, un volum de negoci un 1,7% superior al del 2021.

Nou vídeo, nou eslògan

Asfuncat ha estrenat enguany vídeo corporatiu i eslògan: «Orgullosos de ser, orgullosos de ser-hi». En un minut i mig, reivindica el sector funerari català, representat per la patronal, però, sobretot, les empreses associades que la integren, amb independència de la seva mida, tipologia i ubicació.

Agilitzar la donació de teixits

La donació de teixits després d’una defunció és un procés més àgil gràcies a l’acord de col·laboració que han signat recentment el Banc de Sang i Teixits (BST), l’Hospital Clínic i Asfuncat.

Les funeràries s’han implicat així formalment en el circuit de donació de teixits amb el nou Centre de Servei de Recollides, que s’encarrega del trasllat dels donants difunts als centres hospitalaris corresponents per sotmetre’ls al procés d’extracció de teixits. El trasllat és necessari en les ocasions en què l’acció no és possible a l’hospital d’origen.

Un actor social més

Les empreses membres d’Asfuncat es caracteritzen per una aposta decidida i creixent per les accions de responsabilitat social. A iniciatives relacionades amb el medi ambient, l’equitat, l’educació, la recerca, la infància o el dol perinatal se n’han continuat afegint de noves, amb les famílies com a prioritat absoluta.

Catalunya és l’únic territori de l’estat espanyol on les empreses funeràries estan obligades a prestar serveis funeraris de beneficència, que el 2022 van ser 1.702 (un 2,6% del total de difunts no assegurats) segons les dades de què disposa Asfuncat. El cost del servei funerari l’assumeixen les empreses, mentre que els ajuntaments en sufraguen les despeses de cementiri. El sector treballa per informar i assessorar les famílies sobre l’existència d’aquest servei per a persones que no tenen recursos econòmics per fer front a un sepeli.