Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)
  • La incineració a Catalunya continua creixent: ja suposa el 52,2% dels serveis funeraris.
  • La facturació assoleix els 206,3 milions, un 1% menys que el 2020. El contrast es deu a la recuperació progressiva de vetlles i cerimònies el maig del 2020
  • Josep Maria Mons, president d’Asfuncat: «Al sector hi ha un abans i un després dels pitjors moments de la pandèmia, una etapa molt dura que ens ha permès aprendre i accelerar canvis i innovacions»
  • Asfuncat representa el 95% dels serveis funeraris del país i agrupa 45 empreses de dimensió diversa, tant públiques com privades

Barcelona — Les empreses funeràries membres d’Asfuncat han gestionat el 2021 un total de 63.654 serveis, uns 10.000 menys que el 2020, el pitjor any de la pandèmia, (-16%), però, encara, uns 5.000 més que l’any anterior, el 2019 (+8%). Això permet parlar d’un cert retorn a la normalitat anterior a l’esclat de la COVID-19. L’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) representa 45 organitzacions de naturalesa tant pública com privada que presten la pràctica totalitat dels serveis funeraris al Principat (el 95%).