Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Sant Boi de Llobregat – Àltima és a punt per restablir els serveis als 14 tanatoris que gestiona al Garraf (Sitges, Vilanova i la Geltrú i Cubelles-Cunit), Alt Penedès (Vilafranca i Lavern), Bages (Manresa, Bages Sud-Sant Vicenç de Castellet, Abadal-Súria, Cardona, Navarcles i Santpedor), Ripollès (Ripoll) i Alt Empordà (Figueres i Llançà), tan bon punt aquestes comarques entrin a la fase 1 de desconfinament. Aquests equipaments funeraris estan preparats per reobrir amb totes les garanties de seguretat per als usuaris, complint amb les mesures de contenció establertes pel Ministeri de Sanitat per a aquest nou estadi de desescalada i que des de dilluns passat ja es van posar en marxa al tanatori que Àltima té a l’Arboç (BaixPenedès).

El més destacable d’aquesta propera flexibilització d’algunes de les mesures durant la fase 1 són la possibilitat de la represa de vetlles i cerimònies. En el primer cas, les sales de vetlla de tots els centres d’Àltima estaran limitades a un màxim de deu persones simultàniament, que hauran de respectar en tot moment els dos metres de distància i hauran de d’anar protegides amb mascareta. Per reduir al màxim el risc de contagi entre els usuaris, Àltima evitarà també l’obertura de sales de vetlla contigües, instal·larà dispensadors de gel desinfectant i facilitarà fins a deu mascaretes a cada família. Pel que fa als oratoris,Àltima hipermetrà la celebració de cerimònies de comiat limitant l’aforament a un terç de la capacitat de l’espai. Els assistents a l’acte, que necessàriament hauran de dur mascareta, caldrà que respectin una distància de seguretat d’un metre com a mínim, per això, la funerària en facilitarà la distribució oportuna senyalitzant els seients que puguin ocupar. A l’accés de l’oratori s’hi trobaran també dispensadors desinfectants de mans. Tant les sales de vetlla com els oratoris es netejaran i desinfectaran amb freqüència, i sempre després de cada ús.

Enrelació a les comitives d’acompanyament a l’enterrament o la incineració deldifunt, es permetrà la presència d’un màxim de 15 persones, més un ministre de culte, que en tot cas hauran d’anar protegits amb mascareta i estar separats amb un distància mínima de seguretat de dos metres. Tant al cementiri com al crematori, Àltima posarà a disposició de les famílies dispensadors de gel desinfectant. Per evitar aglomeracions, s’organitzaran les entrades i sortides dels accessos principals dels tanatoris i cementiris, així com dels oratoris quan es dugui a terme una cerimònia.
Mesures extra de prevenció i servei telefònic d’ajuda al dol

Amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre els usuaris i el personal de l’empresa, durant la fase 1de desescalada, Àltima seguirà prioritzant l’atenció telefònica a tots els centres i oficines. En cas que calgui fer alguna gestió presencial, es limitarà a una o dues persones, en funció de l’espai. Així mateix, la companyia ha instal·lat mampares protectores a les recepcions i despatxos d’atenció a les famílies, a més de proveir amb pantalles facials protectores tot el personal d’aquesta àrea. Es facilitaran, també, dispensadors de gel hidroalcohòlic i es col·locaran plafons informatius sobre les mesures de protecció, seguretat i higiene necessàries a diversos punts dels edificis. Per facilitar el compliment d’aquestes mesures excepcionals, s’ha marcat el paviment de les zones comunes dels centres per senyalitzar elements com ara els accessos o les distàncies mínimes de seguretat. Es mantindrà, a més, el reforç de la neteja i la desinfecció a tots els espais, fent atenció especial als d’ús comú i als serveis. En relació al personal, Àltima garantirà en tot moment el subministrament d’equips de protecció individual i l’organització horària per torns.

Finalment, durant la desescalada, l’empresa seguirà oferint assistència telefònica al dol (900533264), gratuïta per a totes les famílies que ho necessitin i coordinada per un equip de professionals. El servei es va posar en marxa amb l’inici del confinament, per poder donar suport a les persones que pateixen una pèrdua en el context d’excepcionalitat i davant la impossibilitat de poder retre el comiat desitjat a l’ésser estimat.

Barcelonès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, a l’espera d’una possible flexibilització A l’igual que els centres de les comarques anteriors, els 17 tanatoris que Àltima té al Barcelonès (TanatoriRonda de Dalt, L’Hospitalet-Gran Via, L’HospitaletRonda iTanatoridelLitoral), Baix Llobregat (Castelldefels-Gavà, Cervelló, Corbera, Cornellà, Vallirana, Viladecans, Pallejà, El Prat, Sant Boi, Sant Joan, SantJustiSantVicençdels Horts) i Vallès Occidental (Terrassa), també estan preparats per a una evolució de les mesures de contenció, a l’espera que el Ministeri de Sanitat determini si flexibilitzarà alguns aspectes relatius ales vetlles i les cerimònies de comiat en el marc d’una possible entrada a una fase 0 “avançada” en les properes hores.