Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

L’empresa municipal Funerària de Terrassa ha posat en marxa aquest mes de juliol les primeres feines vinculades al projecte de renovació del sistema de forns crematoris del complex funerari municipal.

El projecte implica la substitució de dos dels tres forns actuals i la instal·lació d’un sistema de filtres. La planificació contempla també la remodelació de les instal·lacions del crematori amb obra civil.

Les noves unitats seran més modernes i funcionals. Els avanços que incorporen permetran reduir el temps d’incineració, i com a conseqüència, augmentar el nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. En l’àmbit operatiu, la tecnologia que fan servir facilita el seguiment més exacte i continu del procés. Per tant, amb aquesta iniciativa, Funerària fa una aposta per l’eficàcia i la garantia d’optimització de l’atenció a les famílies.

Els nous forns també són més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l’empresa municipal. El sistema de filtracions començarà a incorporar-se durant el mes d’agost de manera paral·lela als treballs amb els forns. La previsió és que tota la nova estructura estigui completament operativa durant l’últim trimestre de l’any. Per tal de garantir una posada en marxa òptima a escala funcional, les accions d’instal·lació es duran a terme de manera paral·lela a la formació en operacions de la plantilla.

Durant el període d’execució de les obres, Funerària ha vist la necessitat d’inutilitzar l’accés a la sala de comiat prèvia a la incineració. Per poder continuar donant l’opció de presenciar la introducció del fèretre al forn, l’empresa ha habilitat un sistema audiovisual, que permet visualitzar el procediment des de la sala d’espera del crematori. La voluntat de Funerària és minimitzar les possibles molèsties i continuar donant un servei d’excel·lència durant tot el període d’execució de les obres.