Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Reus – L’Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, treu a licitació les obres de restauració i protecció del conjunt monumental del Panteó Boule, ubicat al Cementiri General de Reus, amb un pressupost inicial de 57.452 euros (IVA inclòs) i amb un termini d’execució aproximat de quatre mesos.

El projecte i la intervenció plantejats inicialment pels professors Sergi Coll i Agustí Costa, de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, s’ha vist enriquit amb diverses aportacions dels Serveis d’Arquitectura Municipal i informes externs sobre l’estat de diferents elements constructius del mausoleu. En concret, s’ha incorporat un informe sobre la necessitat de restauració de superfícies pètries, elaborat pel Laboratori de Materials de l’EPSEB de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La regidora responsable dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, Montserrat Flores, ha afirmat que “la restauració d’un element patrimonial i singular com aquest ha requerit d’uns requeriments tècnics molt específics que ens han portat a actuar amb la màxima precaució i exigència. Un cop realitzats els informes complementaris requerits, la previsió és que la intervenció pugui estar completada abans de Tots Sants”.

El projecte elaborat pels professors Coll i Costa ha posat de manifest que l’estat de conservació general del Mausoleu Boule és bo i no s’identifica risc estructural que pugui comprometre l’estabilitat de l’edificació. Es van identificar però, alguns processos de degradació que amb la intervenció prevista es solucionaran. Aquests afecten sobretot a l’exterior del mausoleu, on es poden observar alguns petits despreniments, especialment en les parts superiors dels pinacles, la cornisa i algunes decoracions florals. El grau de porositat elevat de la pedra utilitzada en la construcció també ha afavorit la penetració d’humitats i per tant l’erosió i l’embrutiment per l’existència de plantes, líquens i molses.

També es va observar l’alteració d’alguns elements a nivell cromàtic. Aquest fet no s’ha enregistrat com a una patologia, donat que no atempta contra la durabilitat del material, però s’ha tingut en compte a l’hora de definir les actuacions de neteja. Respecte a l’espai interior, aquest es troba en un estat de conservació bo, si bé caldrà afrontar l’aparició de determinades humitats per filtració d’aigua de pluja a la cúpula que tanca l’espai. També es treballarà en la restauració del marbre del terra i de les escales d’accés, el qual presenta diversos trencaments i taques, i l’oxidació de la tanca de ferro exterior, així com a la neteja dels diversos vitralls.

Les actuacions proposades es poden agrupar en dos apartats:

1) Actuacions orientades a evitar la degradació de materials constructius.

  • Restauració de superfícies pètries: es diferencia entre elements exteriors, interiors i paviments.
  • Protecció de les superfícies pètries enfront a les humitats per filtració d’aigua.
  • Tractament d’oxidacions: bigues de la cripta, porta d’accés i tanca perimetral.
  • Neteja de vitralls.

2) Actuacions orientades a restituir elements escultòrics.

Consolidar elements com ara algunes fulles d’acant, la creu central, l’àngel i algunes parts dels pinacles.

Tots els treballs de restauració seran realitzats per personal especialitzat amb experiència en la restauració de béns culturals.

Mausoleu Boule

Un dels primers conjunts funeraris del Cementiri General de Reus va ser l’encarregat pels Boule, una de les famílies notables de la ciutat de Reus del darrer terç del segle XIX. Aquest monument funerari data de l’any 1882, obra de l’arquitecte Francesc Blanc i Pons, sota l’encàrrec de Josep Boule i Moncet. Va ser concebut com una capella neogòtica centralitzada quadrangular, a la qual s’hi va afegir una cripta subterrània. Cal destacar que a l’interior del conjunt s’hi troben dos finestrals laterals amb vitralls que dirigeixen la llum cap al centre de la cripta. S’hi troba també un altar de marbre, al costat del qual dos pedestals aguanten dos bustos de marbre natural, també de marbre, que representen a Josep Boule i la seva esposa. Les escultures són de Joan Roig i Soler.