Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Barcelona 14 de juliol

Presentació de l’Estudi “L´ús del tanatori i els seus efectes sobre la competència en els serveis funeraris” i de la “Guia per a l’adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de competència”

En aquesta sessió es presentaran dos documents elaborats per l’ACCO en matèria de promoció de la competència en el mercat dels serveis funeraris a Catalunya. D’una banda, l’estudi “L’ús del tanatori i els seus efectes sobre la competència en els serveis funeraris” analitza el mercat del servei de tanatori a Catalunya amb la finalitat d’identificar els aspectes que són susceptibles de millora mitjançant modificacions de la normativa i de l’actuació de les administracions públiques. En aquest sentit, l’estudi pretén aportar reflexions que permetin l’eliminació de barreres d’entrada en el servei de tanatori de manera que es fomenti la competència en el conjunt del sector funerari. D’altra banda, la “Guia per a l’adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis funeraris en termes de competència” que es configura com una eina destinada a les diferents administracions competents en l’àmbit local a fi d’orientar-los en la tasca d’identificació i modificació d’aquells aspectes especialment conflictius en matèria de competència de les normes reguladores dels serveis funeraris a nivell local.

  • 10:15h-Recepció dels assistents
  • 10:30h-Presentació de l’estudi “L’ús dels tanatori i els seus efectes sobre la competència en els serveis funeraris” i de la “Guia per a l’adequació de les ordenances i reglaments municipals sobre serveis municipals en termes de competència”
  •   -Marcel Coderch i Collell – President de l’ACCO
  • 11:30h-Debat
  • 12:00h-Clausura

ATENCIÓ!! Seu de l’acte: Via Laietana núm. 58 (Edifici IDESCAT), planta baixa, sala d’actes.

Acte gratuït. Es prega confirmació d’assistència: autoritat.competencia@gencat. cat

Save