Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Barcelona — Les empreses funeràries catalanes lideren el sector a nivell estatal pel que fa a accions de responsabilitat social empresarial (RSE) segons l’Estudi de Responsabilitat Social Empresarial 2020 elaborat per la consultora independent Likeik per encàrrec de la patronal espanyola Panasef (Asociación Nacional de Servicios Funerarios) i recollit per l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat). Asfuncat representa 45 organitzacions tant públiques com privades que presten el 90% dels serveis funeraris del país.

Com més petites, més actives

El sector funerari català fa cada any 207 accions de RSE, un 27% del total estatal. L’estudi també revela que les empreses funeràries catalanes més petites també són les més solidàries de tot l’estat espanyol: 17 companyies de mida reduïda desenvolupen un total de 140 accions de retorn a la societat.

El sector funerari català, agrupat a Asfuncat, fa cada any 207 accions de responsabilitat social empresarial, un 27% del total estatal, segons dades de la patronal espanyola Panasef

Compromís amb el medi ambient

El 98% de les empreses de serveis funeraris associades a Panasef fan alguna mena d’acció de RSE. Entre les accions més destacades, hi ha les relacionades amb la protecció del medi ambient. El 74% de les empreses utilitzen, ja, materials biodegradables i amb menys impacte ambiental per reduir la contaminació al màxim. Fèretres de fusta certificada, urnes biodegradables, incorporació de cotxes elèctrics i altres accions se sumen el treball emprès fa ja diversos anys per reduir l’impacte del sector sobre el medi ambient.

El compromís del sector amb el medi ambient és clar, i la seva aposta pels materials biodegradables i menys contaminants està generalitzat en la majoria de les empreses. L’esforç més gran es dedica a la reducció d’energia elèctrica als forns crematoris. Amb 442 forns repartits per tot el territori, Espanya és el país europeu amb major nombre de forns. Segons un estudi de Marsan Enginyers, els forns pertanyents a Panasef compleixen els límits d’emissió, i, comparades amb altres activitats, les emissions anuals d’un forn crematori suposen les mateixes partícules contaminants que les emeses per cinquanta fumadors a l’any, i les de quatre forns equivalen a les emeses per set vehicles dièsel.
En l’estudi també es destaca el suport gratuït al dol de les famílies i els serveis de beneficència com altres accions clau per al sector.

Aposta pels ecofunerals, una tendència creixent

El sector funerari ha continuat aquest esforç per reduir el seu impacte ambiental de manera activa apostant, també, pels ecofunerals, en els quals els materials són biodegradables: no només les urnes, sinó, també, els taüts de fusta certificada procedent de tales controlades i zones reforestades, amb vernissos a l’aigua no contaminants, entapissats interiors de cotó, ornaments i vestits ecològics per als difunts, tot reduint el plàstic de les instal·lacions i oferint jardins en els quals dipositar i escampar les cendres. Una altra acció que s’aplica cada vegada més és la progressiva incorporació de vehicles elèctrics o híbrids al parc mòbil (al 22% de les empreses) i l’aposta per l’energia solar (al 15%).

Beneficis socials i suport a les famílies

L’Estudi de Responsabilitat Social Empresarial 2020 de Panasef també revela que, després del medi ambient, les accions més importants són els serveis de beneficència i les mesures de suport al dol de les famílies, en què es posa a la seva disposició de forma gratuïta ajuda psicològica, o l’organització de trobades mensuals per ajudar a gestionar la pèrdua. En total, un 62% de les empreses de Panasef fan accions en aquest àmbit amb espais de suport, acompanyament o, fins i tot, atenció telefònica 24 hores al dia.

Les accions de les funeràries en l’àmbit del benestar social estan també molt esteses, no només amb les ajudes al finançament dels serveis a les famílies amb menys recursos, sinó, també, amb accions socials al marge de la seva pròpia activitat, col·laborant, per exemple, amb bancs d’aliments, amb residències geriàtriques, amb ONGs i amb organismes públics i institucions socials. També aquí el 62% de les empreses funeràries fan o estan disposades a fer accions d’impacte social per beneficiar els desafavorits.

Pel que fa a l’àmbit empresarial, un 54% de les empreses fan accions per millorar la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors.

Podeu llegir l’estudi més avall o bé descarregant-lo clicant el botó inferior.

estudio_rse_panasef