Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Més de la meitat de les defuncions que hi ha a Terrassa s’incineren. És una dada que posa de manifest l’augment d’aquesta opció i que a la ciutat està per sobre de la mitjana catalana: un 57% davant d’un 43%. El Cementiri Municipal disposa de forns crematoris des de fa vint anys.

Aquest augment de les incineracions ha obligat a remodelar les instal·lacions i canviar els espais del cementiri. Recentment s’han inaugurat dos forns nous, que incorporen l’última tecnologia per ser més eficients i més ecològics: gasten menys gas, tenen millors filtres per evitar emissions a l’atmosfera i redueixen el temps de crema de tres a una hora i mitja. A més, s’han incorporat nou columbaris i espais on deixar les cendres i les urnes, també, fins i tot, sota terra.

A Terrassa ja s’ha celebrat una missa exequial amb una urna present. Ha estat a la Catedral del Sant Esperit.