Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

 

Screen shot 2014-12-03 at 18.21.50A l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) hem obert una canal Youtube i una pàgina Google+ per poder millorar la comunicació amb els associats i tenir presència en les xarxes socials amb la intenció d’obrir-nos i servir millor a les necessitats de la societat.
Amb la pàgina Google+ del Gremi pretenem més immediatesa en comunicar les darreres novetats de les empreses del Gremi i fer més fluit el contacte amb els associats.
El canal Youtube s’inaugura amb un resum de l’entrevista al Professor Barraquer que el nostre butlletí Tanacat va realitzar per al seu número 4.
Les empreses del Gremi, i posteriorment de l’Associació, han estat un component fonamental per ajudar al dr. Barraquer a bastir el seu Banc d’ull per al tractament de la ceguesa.
El butlletí Tancat té previst d’oferir a partir del present número, resums de les entrevistes que realitzarem a persones relacionades amb el sector o bé que puguin fer una aportació interessant o útil als lectors.