Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Detallem informació sobre la previsió de visitants, horaris i transports de cara la festivitat de Tots Sants a alguns dels principals cementiris gestionats per Gic de Nomber a les comarques del Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i Ripollès. Així mateix, detallem activitats especials i obres de millora dutes a terme en aquests recintes.

1)       BAIX LLOBREGAT:

CEMENTIRI COMARCAL PARC DE ROQUES BLANQUES (El Papiol)
·         Previsió visitants: 20.000 persones
·         Informació transports: servei especial de bus els dies 24, 25 i 31 d’octubre i 1 de novembre.
·         Horaris cementiri:  de 8 a 18 hores (tots els dies de l’any).

·         Activitats especials al cementiri:

o    Concert de música clàssica:

·         Dia: 1 de novembre, 12.30 hores (Oratori).

o    Missa en record als difunts:

·         Dia: 1 de novembre, 13.15 hores (Oratori).

·         Noves sepultures: s’han construït 352 osseres i columbaris de paret i 10 tombes amb urbanització del seu entorn.  S’ha ampliat la zona d’Arbres familiars i de la praderia en la agrupació VII i ampliat la zona del bosc de la calma en la agrupació III.

·         Web: www.parc-roquesblanques.com

CEMENTIRIS EL Prat de Llobregat (CEMENTIRIS DE L’EST I DEL SUD)

·         Previsió visitants: 10.500 persones
·         Informació transports: els dies 1 i 2 de novembre es reforçarà la línia d’autobusos que para al cementiri del Sud.
·         Horaris cementiris: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre al 2 de novembre).

·         Activitats especials als cementiris:

o    Rés del rosari:

·         Dia: 1 de novembre, a les 17 hores (Cementiri Est)

o    Missa en record als difunts:

·         Dia: 2 de novembre, a les 10 hores (Cementiri Est)

·         Dia: 2 de novembre, a les 16 hores (Cementiri Sud)

·         Obres de millora i noves sepultures: s’han construït 75 columbaris nous i s’han fet millores a l’enjardinament.

·         Web: www.cementirisdelpratdellobregat.com

CEMENTIRI VILADECANS

·         Previsió visitants: 8.000 persones
·         Informació transports: servei especial de bus els dies 30 i 31 d’octubre i 1 de novembre.
·         Horaris cementiri: de 9 a 20 hores (del 27 d’octubre a l’1 de novembre).

·         Activitat especial al cementiri:

o    Pregària al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, a les 16.30 hores.

·         Obres de millora i noves sepultures:  pavimentació d’ una zona del cementiri vell i  s’han fet millores a l’enjardinament.

·         Web: www.cementirideviladecans.com

CEMENTIRI SANT VICENÇ DELS HORTS

·         Previsió visitants: 3.500 persones
·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 26 d’octubre a l’1 de novembre).

·         Obres de millora i noves sepultures: finalització d’obres de pavimentació, mobiliari urbà, jardineres i serveis.

·         Web:  www.cementiridesantvicensdelshorts.com

CEMENTIRI SANT JUST DESVERN

·         Previsió visitants: 2.000 persones
·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 27 d’octubre a l’1 de novembre).
·         Activitat especial al cementiri:

o    Pregària al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, a les 16:30 hores

·         Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament del recinte.

·         Web: www.cementiridesantjustdesvern.com

CEMENTIRI CORBERA DE LLOBREGAT

·         Previsió visitants: 1.000 persones.
·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 31 d’octubre a l’1 de novembre).
·          Activitats especials:

o    Pregària al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, a les 11 hores.

·         Obres de millora: s’ha millorat l’enjardinament del cementiri i rehabilitació de cobertes de una zona de nínxols.

·         Web: www.cementiridecorberadellobregat.com

CEMENTIRI CERVELLÓ

·         Previsió visitants: 800 persones
·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (tots els dies de l’any).
·         Activitats especials:

o    Pregària i rés del rosari:

·         No hi ha aquet any.

·         Obres de millora i nova oficina de gestió: s’han fet millores a l’enjardinament, i reforma de façanes de la agrupació 4.

·         Web: www.cementiridecervello.com

2)       VALLÈS OCCIDENTAL:

CEMENTIRI Sant Cugat del Vallès

·         Previsió visitants: 9.000 persones
·         Informació transports: servei especial de bus els dies 24 i 31 d’octubre i 1 de novembre.
·         Horaris cementiri: de 8 a 18 hores (1 de novembre).
·         Activitats especials:

o    Pregària a la capella del cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, a les  12.00 hores a la capella.

·         Obres de millora i noves sepultures: s’han fet millores a l’enjardinament i rehabilitació de cobertes dels nínxols.

·         Web: www.cementiridesantcugatdelvalles.com

CEMENTIRI CASTELLAR DEL VALLÈS

·         Previsió visitants: 3.000 persones

·         Horaris cementiri: de 9 a 19 hores del 24 d’octubre al 1 de novembre.

·         Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament i 20 columbaris nous

·         Web: www.cementiridecastellardelvalles.com

3)       GARRAF:

CEMENTIRIS SITGES (CEMENTIRIS DE SANT SEBASTIÀ I LES PRUELLES)
·         Previsió visitants: 4.000 persones
·         Informació transports: servei de bus urbà.

·         Horari cementiris: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre a l’1 de novembre).

·         Activitats especials:

o    Música al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, d’11 a 14 hores, al cementiri de Sant Sebastià.

o    Missa en record als difunts:

·         Dia: 2 de novembre, a les 16.30 hores eucaristia  a l’ermita de Sant Sebastià. A continuació es farà una pregària al cementiri.

·         Dia: 2 de novembre, a les 16.30 hores es farà una pregaria , al cementiri de Les Pruelles.

o    Ruta al cementiri: el diumenge 25, a  les 17 hores,  es realitzarà la “Ruta de les ànimes”, on es mostraran les sepultures modernistes d’arquitectes i escultors com Josep Llimona. La ruta és gratuïta i s’ha de confirmar assistència al 619 793 199.

o    Obres de millora i noves sepultures: aquest any s’han construït 24 nous nínxols a Les Pruelles . A més, s’han fet millores a l’enjardinament dels dos cementiris.

o    Web: www.cementirisdesitges.com

CEMENTIRI VILANOVA I LA GELTRÚ

·         Previsió visitants: 12.000 persones
·         Informació transports: servei de bus urbà.
·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (del 24 d’octubre al 1 de novembre)

·         Activitats especials al cementiri:

o    Missa en record als difunts:

·         Dia: 2 de novembre, a les 16 hores, a la capella del Cementiri.

o    Ruta al cementiri: el diumenge 25, a les 12 hores, es realitzarà una ruta guiada anomenada “L’ànima artística del cementiri”, on es mostraran tombes i panteons d’estil modernista d’artistes com Bonaventura Pollés, i es visitaran els panteons de personatges il·lustres del municipi. La ruta és gratuïta i les places son limitades. Cal confirmar assistència abans del dia 24 d’octubre al 667 023 921.

·         Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament.

·         Web: www.cementiridevilanovailageltru.com

CEMENTIRI Sant PERE DE RIBES

·         Previsió visitants: 2.000 persones
·         Horaris cementiri: de 9 a 18.45 hores (del 28 d’octubre al 1 de novembre).
·         Activitat especial:

o    Pregària al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, a les 16 hores es farà un rosari i acte seguit una pregaria en memòria dels difunts.

·         Obres de millora: s’han fet millores a l’enjardinament.

·         Web: www.cementiridesantperederibes.com

4)       RIPOLLÈS

CEMENTIRI RIPOLL

·         Previsió visitants: 1.800 persones

·         Horaris cementiri: de 9 a 18 hores (tots els dies de l’any)
·         Activitats especials:

o    Música al cementiri:

·         Dia: 1 de novembre, de 12 a 13 hores.

o    Missa en record als difunts:

·                                Dia: 2 de novembre, a les 10 hores, a la capella del Cementiri.

o    Pregària i rés del rosari:

·         Dia: 2 de novembre,a  les 16:30 hores, a la capella del Cementiri.

·         Obres de millora: s’ha dut a terme la rehabilitació de la Fase I de les cobertes dels nínxols i del magatzem.  També s’han construït serveis per a persones amb discapacitat així com 20 columbaris per a cendres al Cementiri.