Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

Barcelona – El 45% dels serveis realitzats per les empreses de funeràries de la demarcació de Barcelona s’incineren, segons el primer Estudi dels serveis funeraris de la província de Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona i que recull dades referents a l’any 2018.

L’ens provincial, que acaba de fer públic el document, ha incorporat per primer cop el sector funerari dins l’anàlisi dels serveis municipals que fa cada any; ho ha fet amb la col·laboració d’11 membres de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat) i de les funeràries de la demarcació que en formen part. Asfuncat representa 45 organitzacions tant públiques com privades que presten el 90% dels serveis funeraris del país.

Els preus, negre sobre blanc

L’estudi examina els preus mitjans dels serveis funeraris a la demarcació de Barcelona en funció de la seva sofisticació. Definint el servei bàsic com aquell servei que inclou només aquells conceptes estrictament obligatoris segons normativa, el preu mitjà d’aquest tipus de procés funerari a la província de Barcelona és de 2.469 euros, que inclouen 427 euros en concepte d’impostos (IVA).

Definint el servei estàndard com aquell servei que inclou només els conceptes sol·licitats en més d’un 75% dels serveis realitzats, el preu d’aquest tipus de procés funerari incloent els extres és de 3.427 euros, que inclouen 587 euros en concepte d’impostos (IVA).

El preu mitjà d’un servei funerari bàsic és de 2.469 euros; el d’un d’estàndard, amb els extres sol·licitats a set de cada deu serveis, de 3.427 euros. Cal sumar-hi la cremació (817 euros) o la inhumació (295)


Definint el servei prèmium com aquell en el qual es contracten tots els conceptes possibles, el preu mitjà d’aquest tipus de procés funerari incloent-hi els extres és de 6.607 euros, que inclouen 1.116 euros en concepte d’impostos.
En tots tres casos, cal sumar als imports el cost del destí final. Es tracta de 817 euros de mitjana en cas de la cremació i 295 euros de mitjana en cas de la inhumació (incloent-hi, sempre, els impostos). Ara bé: com és sabut, no tots els processos funeraris inclouen tots dos conceptes.

Definint el servei complet com aquell que inclou tots els serveis necessaris des de la recollida fins al destí final del difunt (subministrament del taüt, cerimònia i/o tanatori si cal, trasllat, inhumació i tots aquells conceptes extres que es contractin), el 80% dels serveis funeraris té un preu entre els 2.000 euros i els 5.000 euros i gairebé el 40% va estar entre els 3.000 euros i els 3.999 euros. Una petita part dels serveis funeraris complets prestats l’any 2018 (el 13%) van tenir un preu total superior als 5.000 euros incloent-hi, sempre, l’iva.

Set de cada deu, coberts per l’assegurança

El primer Estudi dels serveis funeraris de la província de Barcelona, elaborat per primera vegada per la Diputació de Barcelona, revela que el 2% dels serveis són de beneficència, és a dir, les empreses funeràries es fan càrrec del seu cost segons la legislació catalana. Un 68% del serveis els financen les assegurances.


Un 2% dels serveis són de beneficència, és a dir, pagats per les empreses, i un 68% els cobreixen les assegurances, segons l’informe, fet amb la col·laboració de la patronal Asfuncat

L’estudi de la institució pública provincial és especialment rellevant per la seva representativitat: el nombre de serveis subministrats pels operadors de serveis funeraris participants gairebé coincideix amb la taxa de mortalitat l’any 2018 de l’àrea d’influència analitzada (850 serveis subministrats i 862 morts per cada
100.000 habitants).

Del total de serveis subministrats, un 83% va fer ús de les sales de vetlla i un 78% va tenir algun tipus de cerimònia (laica o religiosa). L’any 2018 hi havia de mitjana 4,7 sales de vetlla per tanatori, les quals van registrar un ús cada tres dies.

Bona valoració del servei

Pel que fa a la percepció de la qualitat del servei rebut, el grau de satisfacció mitjà dels usuaris és de 71 sobre 100 segons l’Índex de Promotors Nets (NPS®, per les sigles en anglès). Aquesta valoració no només es troba en línia amb la del sector funerari a l’estat espanyol7 (72), sinó que presenta un nivell semblant al d’empreses mundialment reconegudes pel seu elevat índex NPS®, com ara Starbucks (77), Airbnb (74), Netflix (68) o Amazon (62).

  • info: Laura Clavaguera · premsa@funeraries.cat · 669 414 556